English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

אליעזר ליפא שפר

אליעזר ליפא שפר

אליעזר נולד בכ"ה באדר תשכ"ח בתל אביב. בן בכור למשה ולאה למשפחת שפר. החל לימודיו בביה"ס הממ"ד "דיזינגוף" בעיר. בהיותו בן עשר עברה המשפחה להרצליה, שם למד בביה"ס הממ"ד "בר אילן", ועד מהרה נודע בין חבריו ומוריו בסגולותיו. הצטרף לתנועת הנוער "בני עקיבא" והתחנך על עקרונות "תורה ועבודה" ואהבה לארץ. אחד העקרונות החשובים בחייו של אלי היה חינוך הדור הבא. אלי האמין בכוחו לחנך ולהעניק לאחרים מהמטען הרב שבו. בכיתה י' החל להדריך ובמשך שלוש שנים יצר קשר הדוק עם חניכיו שאהבו והעריצו את המדריך הנפלא. בישיבה התיכונית "נחל יצחק" בנחלים, קנה תורה וחכמת נעורים. אלי אהב את חיי החברה ואת ההווי המיוחד שבפנימייה, והיה מעורב בהנהגת המחזור. את הערכים אותם ספג מבית אבא - מהאב הצנחן והלוחם לשחרור ירושלים - שאף להגשים במהלך שירותו הצבאי. עוד בהיותו בתיכון הצטרף להקמת גרעין נחל תורני. היה הרוח החיה בכל שבתות הגרעין ובעוז רוח ושנינות לשון שכנע אנשים להצטרף לגרעין. לאחר לבטים רבים העדיף אלי לאחד את "הספרא וסייפא" בישיבת הסדר ובחר בישיבת "הכתל" הסמוכה לכותל המערבי בירושלים. במשך שנת לימודיו בישיבה השתנה אלי, התבגר והתפתח ללא היכר. הוא הבין את חשיבות הלימוד וניצל גם את רגעיו הפנויים להרחבת אופקים. גם את מידותיו תיקן ועד מהרה הכירו כולם את הבחור השקדן והעניו. אחת התכונות הבולטות הייתה השאיפה לשלמות. כל מחשבה שחשב, כל צעד שצעד, את כל מעשיו, חישב ועשה בצורה ישרה ובאמונה פנימית. הוא השתדל לתרום כמה שיותר, והכל הבינו כשעם הגיוס התנדב לצנחנים. גם במהלך שירותו הצבאי לא פסקה עלייתו הרוחנית והוא שמר על קשר עם הישיבה אותה ראה כביתו. באותה עת פגש את חברתו בירושלים ושעות רבות בילו יחדיו, אולם את עיקר הקשר יצרו העט והנייר... גם לאחר שסיים את תפקידו כמדריך, המשיך אלי להעביר פעולות לחניכיו לשעבר. בשבת האחרונה, פרשת "בשלח", סיפר להם על ההיתקלות במחבלים, שמצאה את הפלוגה שבוע וחצי קודם לכן. הוא הדגיש את חשיבות ההגנה על יישובי הצפון ואת יד ה' המכוונת, והוסיף, שיונתן ברנס הי"ד שנהרג באותו אירוע היה המחיר לכך.

לאחר ארבעה ימים, בט"ז בשבט תשמ"ח חדרו שוב מחבלים לשטח ישראל, סמוך לקיבוץ יפתח שבמרומי נפתלי. הפעם את המחיר שילם אלי עצמו.

יהי זכרו ברוך