English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

אריה יהושע שטראוס

אריה יהושע שטראוס

אריה יהושע הי"ד, נולד בחיפה בכ"ה אדר א' תשי"ט. למד בתלמוד תורה בחיפה, והמשיך בישיבה התיכונית "שעלבים". שקד שנה בלימוד בישיבת מרכז הרב, והתגייס במסגרת ההסדר בישיבת שעלבים. חתונתו התקיימה ברוב פאר בחיפה, עב"ג ברוריה, שתבדל לחיים ארוכים, בי' בשבט תש"מ. אחרי נישואיו עבר לישיבת הכותל בירושלים, שם נולד בנם אביעד שיחי'. כבר בצעירותו התבלט בטוב לבו ובאהבת הזולת, והתנדב לכל פעולת צדקה וחסד. היה פעיל ב"מתמידים" וב"אחיסמך", ובמסגרת זו השתתף בביקורי חולים, ואף שר במקהלת נערים בבתי חולים. בהתבגרו, קרא בתורה ובמגילה ובכל מקום שביקשוהו כממלא מקום. בתנועת "עזרא" בה היה חבר- התבלט בכושר מנהיגות, ועד מהרה נתמנה למדריך. בכל פעולה היה בין המרכזים והמארגנים, גם בבית הספר וגם בתנועה. אף בצבא הכירו בו כמנהיג, והוא ערך את הסדר המרכזי במחנה הטירונים, והיה בין הראשונים להקמת הסוכה. היה דוגמא לחבריו החילוניים והדתיים כאחד, ולא פעם התייעצו איתו וקיבלו ממנו עידוד וחיזוק בכל השטחים. כל מי שבא עימו במגע אפילו פעם אחת כבר לא שכחו. בסרט שצולם על ישיבות ההסדר בלט בהופעתו המרשימה, ובדעות שהביע על השילוב בין הישיבה לשרות בצה"ל.

בכ' בסיון תשמ"ב, בקרב, בלבנון, בשעות הקשות של הכיתור, היה זה הוא שעודד את החברה. כאשר נגמרה התחמושת, עלה לצריח והדף את האוייב בנשקו האישי, כדי לאפשר נסיגה ולהציל את חבריו. כך נפגע בראשו וכבה נרו. זכותו תגן עלינו ויהיה מליץ יושר על משפחתו.

יהי זכרו ברוך