English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

אליהו (אלי) שגיא (פייג)

אליהו (אלי) שגיא (פייג)

אליהו נולד בי"ג אב בתשי"א בנתניה, כעבור תקופה קצרה עבורו הוריו מהמעברה שליד נתניה לבני ברק. שם גדל אלי ושם נתחנך בבית הספר הממ"ד "מעלות" והצטרף כחבר בתנועת הנוער בני עקיבא. כאשר סיים את לימודיו עבר ללמוד בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה, מקום בו נתעצבה דמותו. כבר בתקופה זו בלט אלי בכושרו הגופני המעולה שהביאוהו להישגים יפים בספורט, וביחסיו החברתיים הטובים היה לגורם משפיע על חבריו למחזור. עם סיום הלימודים בישיבה התיכונית חש צורך לייחד זמן ללימודים בישיבה גבוהה, כדי לבסס את ידיעותיו ולחזק את אישיותו, ובשנת תשל"ד בשלה בליבו ההחלטה ללמוד בישיבת הכותל בירושלים. אלי ניצל תקופה זו ללמוד הלכה ומחשבה בצורה יסודית ביותר ואף הגיע להישגים יפים בתחומים אלו. אולם עם כל הרצון להמשיך בישיבה הרגיש אלי כורח פנימי לשרת בצה"ל ביחידה מובחרת. היו לכך שתי סיבות עיקריות: הראשונה, המצב בו הייתה שרויה המדינה, תקופת מלחמת ההתשה. שנית, הרצון להיות דוגמא של חייל דתי היודע הן לשמור על חובותיו הדתיות והן להגיע להישגים ראויים לציון בצבא בלא כל סתירה ביניהם. כדוגמא לשאיפות אלו הייתה לו דמותו של חברו למחזור ראובן שפורן הי"ד (נפל בעזה- בשבט תשל"ב). בחודש אב תש"ל לאחר התלבטויות קשות, התגייס אלי לצה"ל ומוצא את מקומו בסיירת שקד. אלי עובר את הטירונות ואימון הלוחם ומגיע כעבור 7 חודשי אימונים לפלוגה מבצעית בעזה. התקופה – תקופת המלחמה במחבלים. במסגרת פעילותו במחנה הפליטים ג'בליה עשה אלי מעשה שזיכה אותו בציון לשבח, וזאת כאשר נחלץ להצלתם של מספר ילדים מקרב הפליטים העומדים בסכנת דריסה ע"י קומנדקר מתדרדר, תוך כדי מעשה ההצלה נפצע ושכב כחודש ימים בבית החולים. בפסח תשל"ג קיבל אלי על המעשה את עיטור המופת מידי הרמטכ"ל. באלול תשל"א יוצא אלי לקורס מפקדי כיתות וזאת על אף פציעתו. לאחר סיום הקורס הוא חוזר לפלוגה להדריך כמפקד כיתה. בחודש שבט, אותה שנה, היה אמור לצאת לקורס קצינים, אלא שאז, בעזה, נהרג ראובן שפורן חברו הטוב למחזור וליחידה. נפילתו של ראובן ששימש לו דוגמא ומופת, גרמה לאלי משבר רציני אם כי הוא מסרב להכיר במציאות החדשה שנוצרה. מפקד היחידה שידע על הקשר בין שני חברים טובים אלו אישר לאלי חופשה ללא הגבלה כדי שאלי יתאושש ויחזור לאיתנו. היציאה לקורס הקצינים נדחתה. כעבור שבועיים חוזר אלי ליחידתו ומשתכנע שאמנם יש ללכת לקורס על אף מה שאירע. בחודש אדר יוצא אלי לקורס קצינים ובהיותו צוער הוא מוזמן ביום העצמאות הכ"ד למדינת ישראל להיות בין מאה החיילים המצטיינים המתקבלים אצל הנשיא. אלי מסיים קורס קצינים וחוזר ליחידה. בתחילה כמ"מ בפלוגה מבצעית וכעבור שלושה חודשים הוא עובר לפלוגת הדרכה ומשמש כמפקד מחלקת טירונים. בתפקיד זה נשאר אלי כחצי שנה, ואחר חזר לשמש כסמ"פ בפלוגה מבצעית. לפני פרוץ המלחמה מתמנה אלי למפקד פלוגה. בתפקיד זה שרת עד יומו האחרון.

אלי נפל במדבר סיני במהלך הפריצה לגדה המערבית של תעלת סואץ באוגדתו של האלוף שרון.

יהי זכרו ברוך