English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

יעקב פרידמן

יעקב פרידמן

יעקב פרידמן נולד בתל אביב בז' שבט תש"י. בשנת תשט"ו למד בכיתת מכינה של בית הספר היסודי "יסודי תורה" ומשם עבר ל"תלמוד תורה ר"ע" בבני ברק וסיים בשנת תשכ"ג. דרכו מ"התלמוד תורה" הייתה לישיבת ה"ישוב החדש" בתל אביב, בשנות הלימודים תשכ"ד-תשכ"ח. לאחר מכן המשיך בלימודיו בישיבת "בית התלמוד" בירושלים בשנים תשכ"ט- תשל"א. בישיבה זו החל גם לעסוק בפעילות ביישובי גבול הצפון ובמוסדות חינוך שונים במרכז הארץ, בעיקר ב"בין הזמנים" ובימי שישי אחר שלמד כל הלילה בישיבה ב"משמר". בקיץ תשל"א עבר לישיבת הכותל ויצא לטירונות במסגרת הישיבה. אל חיל השריון הועבר במסגרת האימון המתקדם בחורף תשל"ג ושימש כטען קשר. עם סיום התעסקותו המבצעית בצבא, חזר למסגרת הישיבה וקבע חברותות ושעורים אף בישיבת "בית התלמוד". כמו כן לא זנח את פעילותו למען הנוער במסגרת "חבר הפעילים". התארס בקיץ תשל"ג.

נפל בתעלה בכ"ג תשרי תשל"ד.

יהי זכרו ברוך