English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

מיכאל סיטבון

מיכאל סיטבון

מיכאל הי"ד נולד בצרפת בי"ב אייר תשל"ח, וכעבור שנה כשעלה עם הוריו ארצה קבעו הוריו את מקום מושבם בעיר אשדוד. עם סיום לימודיו בביה"ס היסודי "יהלום" המשיך לישיבת "קריית נוער". לאחר שנה עבר לישיבת בנ"ע "נווה הרצוג" בניר גלים. מתלמיד ביישן ושקט הפך מיכאל לאישיות מובילה מבחינה חינוכית והתנהגותית. מתוך ראיית חשיבות עליונה בחינוך הדור הצעיר, הייתה כל דאגתו של מיכאל הי"ד נתונה לקיום דור המשך דורש תורה ובעל מידות וערכים. עם סיום לימודיו בישיבה התיכונית החל ללמוד בשיעור א' בישיבת ההסדר "שעלבים". בתום זמן חורף, שם פעמיו ועלה לירושלים ללמוד בישיבת "הכותל", במסגרתה התגייס לחטיבת "גבעתי" ושירת כחובש מחלקתי. עם בני שיעורו חזר לישיבה בראשית חורף תשנ"ט, ולמד תוך התמדה ורצון עז לעלות בתורה ובמידות. כעבור שנה החל לשלב לימודי הוראה במסגרת הישיבה ב"מכללת ליפשיץ", וכך מימש את רצונו ואמונתו לחינוך הדור הצעיר. בחורף תש"ס נישא למיכל תבל"א. בתחילת זמן קיץ תשס"א, מיכאל הצטרף לכולל בישיבת הכותל ללימודי ההסמכה לרבנות, תוך שאיפה ורצון להמשיך ולהתעלות בלימוד וברוחניות, בתמיכה עצומה ועידוד רב של מיכל תבל"א.

בכסלו תשס"ב יצא מיכאל לשירות המילואים הראשון שלו, ובעשרה בטבת נפל בקרב עם מחבלים על גבול הירדן תוך לחימה בעוז וללא חת. מיכאל הותיר אחריו משפחה וצעירים רבים שהולכים בדרך התורה בזכות השפעתו.

יהי זכרו ברוך