English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

אליהו ליברמן

אליהו ליברמן

אליהו נולד בכ"ז אדר תשי"ב בתל אביב, בן להורים ניצולי השואה ואח יחיד לאחותו. שתי שנות חייו הראשונות עברו עליו בשכונת גבעת עליה שביפו ולאחר מכן עברה המשפחה להתגורר בתל אביב. את חינוכו היסודי קנה בבית הספר הדתי "עציון" בתל אביב. בגיל 8 התחיל ללמוד שיעור תלמוד אחר הצהריים אצל רב, שבא מדי יום ביומו ללמד מספר ילדים. כבר מאז החלה התעניינותו בסוגיות ובאגדות חז"ל ונתגלה רצונו להוסיף ידיעות בתחום זה. באותה תקופה החל גם ללמוד נגינה בכינור, את בקשתו זו ששו הוריו למלא למרות מצבם הכלכלי שלא היה אז בכי טוב. הוא לא אכזב ועל אף היותו ילד שובב, תאב משחקים, הקדיש חלק רב מזמנו לנגינה בכינורו אותו לא זנח עד שנותיו האחרונות. את לימודיו התיכוניים משך 4 שנים עשה בישיבת בני עקיבא "נחל יצחק" שבמושב נחלים. בתום לימודיו התיכוניים נקלע להתלבטות קשה בין השאיפה ללכת לצבא ולהתנדב ליחידה מובחרת, לבין רצונו, מאידך, ללכת לישיבה גבוהה במסגרת ה"הסדר" ולשלב לימודים תורניים עם שירות קרבי בצבא. כפתרון זמני, החליט ללמוד שנה כניסיון בישיבת הכותל. במהלך שנה זו גיבש את החלטתו שמוטב לו לשלב את שירותו בצבא עם לימודים בישיבה והצטרף לשורת ההסדר. מאז עשה את דרכו בהתמדה גוברת בלימודים תורניים, וגם דרכו בצבא, בטירונות, ובבית הספר לשיריון הייתה בשקידה ובהתלהבות ואכן קיבל כתותחן בטנק יחד עם חבריו לצוות את אות מצטיין הגדוד. בין שני עיסוקים עיקריים אלו נהג לנצל את ימי החופש המעטים או בבית בחיק משפחתו אותה כה אהב, או ביציאה לטיולים בארץ עם חבריו. בי"א תשרי תשל"ד הצטרף ליחידתו בשריון למרות שלא קיבל צו קריאה, ומשך שנים עשר יום לחם בסיני בקרבות המרים.

במוצאי שמחת תורה, אור לכ"ג בתשרי, נפל בעת חציית התעלה והוא בן כ"א שנים.

יהי זכרו ברוך