English Español
צרו קשר

זכרון לנופלים

Backחזרה לרשימה

הרב שמואל אורלן

הרב שמואל אורלן

הרב שמואל אורלן נולד בכ"ה שבט תשי"א, במושבה קדימה. את ילדותו בילה בכפר הולדתו ובו גם החל את לימודיו בבית הספר הדתי. מאוחר יותר עבר לביה"ס הממ"ד "יבנה" שבנתניה. משנת תשכ"ב המשיך את לימודיו התיכוניים בישיבת בני עקיבא שבנתניה, במחזור הראשון. עבר ללמוד באלול תשכ"ד בישיבת "חברון" שבירושלים, בה למד שנתיים וחצי בהתמדה רבה. שמואל, שחש צורך לשלב ספרא וסייפא עבר לישיבת "כרם ביבנה" ובה למד במסגרת ה"הסדר" ושילב בכך את לימודיו התורניים עם שרות צבאי. שרת תחילה בנח"ל המוצנח ואח"כ עבר הסבה לחיל השריון. לאחר סיימו את מסגרת ה"הסדר" ב"כרם ביבנה", החליט לחזור לירושלים ולהמשיך את לימודיו בישיבת "הכותל". גם כאן התבלט כשקדן מופלא ויצא שמעו כבקי גדול. בתקופת שהותו בישיבת "הכותל" שבה למד לקראת קבלת כושר לדיינות, נהג לשאת ולתת בהלכות ובפסקי ה"שולחן- ערוך" עם גדולי רבני ירושלים. נבחן על ידי רבנים סומכים וזכה לכתבי "סמיכה" רבים. נפל בקרב על המחצבה בנפח בצהרי י"א בתשרי תשל"ד.

יהי זכרו ברוך