English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב ברוך וידר

הרב ברוך וידר

ראש הישיבה הרב ברוך וידר משמש כראש הישיבה משנת תשס"ח.

 

יליד נתניה ובוגר ישיבת בני עקיבא נתניה.

 

התחיל את לימודיו בישיבת מרכז הרב בהנהגתו של הרצי"ה קוק זצ"ל והיה משומעי לקחו עד הסתלקותו.

 

את המשך לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל, בוגר מסלול ההסדר בחיל השריון במסגרת ישיבת הכותל, הוסמך כמפקד טנק ולחם במלחמת שלום הגליל ובקרב סולטן יעקב. המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה והוסמך לרבנות.

 

בעל תעודת הוראה מטעם מכללת לפשיץ.

 

שימש כיד ימינו של הרב יעקב כץ בהדרכת לימודי הכולל במשך כ-10 שנים.

 

משמש כיום גם כראש כולל ההלכה בישיבה,

 

שיעוריו בהלכות בשר בחלב יצאו לאור בספר 'מנחה לברוך'.

 

שימש בענייני יורה דעה את גדולי פוסקי ירושלים ומתגורר ברובע היהודי.

 

ראש הישיבה מוביל את הישיבה כבר מעל לעשור בחם ויחס אישי לכל תלמיד ותלמיד.

בימי שלישי מתקיים שיעור קבוע של ראש הישיבה- "לבנינה של תורה", העוסק בדרכי הלימוד וההתפתחות של בן הישיבה בדורנו.