English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב רון בנימין קלופשטוק

הרב רון בנימין קלופשטוק

יליד חיפה, בוגר ישיבה תיכונית יבנה בחיפה.

בוגר מסלול ההסדר בגבעתי במסגרת ישיבת הכותל.

המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה והוסמך לרבנות.

למד תוכנית דיינות בכולל ארץ חמדה, יועץ הלכתי לרבני איטליה וקשור לקהילות השונות באיטליה.

בעל תעודת הוראה מטעם מכללת הרצוג, מתגורר ברובע היהודי.